Haagsenieren.nl

Menu
home

Protocol management CNI maart 2015

Top 10 geneesmiddelen van belang bij nierinsufficientie

Landelijke transmurale afspraak nierschade 2010


Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (MDRD)
kreatinineklaring (Cockcroft)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
nierstichting.nl
dieetinzicht.nl
geneesmiddelen bij ouderen (FTK)
eadv.nl

Nieuws
wat is de MDRD?
leeftijdsafh. referentiewaarden MDRD
antidiabetica bij nierinsufficientie
home

Haagsenieren.nl is een initiatief van de werkgroep 'preventie van nierinsufficientie bij diabetes'.

Deze werkgroep bestaat uit Haagse huisartsen, diabetesverpleegkundigen, nefrologen en een apotheker.
Reden voor oprichting van deze werkgroep is het feit dat nierinsufficientie vaak te laat ontdekt wordt waardoor irreversibele schade ontstaat. Door vroegtijdig signaleren van nierinsufficientie kunnen op tijd maatregelen genomen worden die verdere achteruitgang vertragen. Zo worden complicaties voorkomen of uitgesteld.
Met deze site hopen we de onderlinge uitwisseling van informatie tussen professionals te bevorderen.

Op 9 maart 2015 had ons lustrumsymposium plaats over chronische nierschade, met o.a. workshops over obesitas, behandeling DM, hypertensie en ethniciteit, renoprotectie, ouderen en dialyse.
Download hier de presentaties.

De haagsenieren app: Onze web-app voor smartphone en browser met het haagsenieren protocol is recentelijk ingrijpend vernieuwd en verbeterd: haagsenieren.nl/app
Tip: typ dit adres in de browser van je smartphone en bookmark het adres.

Nieuw protocol en Top 10 geneesmiddelen
De layout van het protocol heeft een facelift gekregen, inhoudelijk geen veranderingen. Toegevoegd een Top 10 van geneesmiddelen die bijzondere aandacht vragen in geval van nierinsufficientie, met aandachtspunten en adviezen.

Telenefrologie in regio Haaglanden
De nefrologen van het MCH en het HAGA bieden de mogelijkheid van telenefrologie voor huisartsen en artsen ouderenzorg. Deze nieuwe vorm van consultatie loopt via zorgdomein. Binnen enkele dagen beschikt de huisarts zo over een gefundeerd nefrologisch advies.

Surinaamse nieren?
Voor onze Surinaamse collega's is een op de Surinaamse gezondheidszorg aangepast protocol gemaakt. Klik hiervoor op de Surinaamse vlag in de rechter bovenhoek.
Er is nu ook een Surinaamsenieren app speciaal ge-ent op de situatie in Suriname: Een web-app voor smartphone en browser, bereken hiermee ook de MDRD!: haagsenieren.nl/app_suriname
Tip: typ dit adres in de browser van je smartphone en bookmark het adres.

Nefroloog Ingrid Heerenveen (AZ Paramaribo) is aanspreekpunt in Suriname.

De werkgroep bestaat uit:
Margriet Asselman en Anneke Boon, diabetesverpleegkundigen
Aris Prins, Inge Stollman, Annemieke Sobels, apothekers
Greetje Velema, Mirjam Timmerman, Bjorn Linzer en Thijs Backus, huisartsen
Marc Groeneveld, Prataap Chandie Shaw en Irene van der Meer, nefrologen

Webmaster: Thijs Backus Voor vragen of het aanvragen van een scholing: stuur een mail naar tbackus@shg.nl

Sander Backus