haagsenieren.nl

Menu
Stroomdiagram diagnostiek
Behandelprotocol
NHG registratieadvies in HIS
Top 10 geneesmiddelen bij CNI
NHG standaard CNS 2018

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (CKD EPI)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
factsheets nierstichting
nieren.nl
consultkaart.nl
zoutwijzer
pallialine.nl

nieuws
dosering antidiabetica bij nierinsufficientie
home
De werkgroep Haagsenieren bestaat uit Haagse huisartsen, diabetesverpleegkundigen, nefrologen en apothekers.
Reden voor oprichting van deze werkgroep is het feit dat nierinsufficiƫntie vaak te laat ontdekt wordt waardoor irreversibele schade ontstaat. Door vroegtijdig signaleren van nierinsufficiƫntie kunnen op tijd maatregelen genomen worden die verdere achteruitgang vertragen. Zo worden complicaties voorkomen of uitgesteld.
Met deze site hopen we de onderlinge uitwisseling van informatie tussen professionals te bevorderen.

Telenefrologie in regio Haaglanden
De nefrologen van het HMC en het HAGA bieden de mogelijkheid van telenefrologie voor huisartsen en artsen ouderenzorg. Deze vorm van consultatie loopt via zorgdomein. Binnen enkele dagen beschikt de huisarts zo over een gefundeerd nefrologisch advies.

Surinaamse nieren?
Voor onze Surinaamse collega's is een op de Surinaamse gezondheidszorg aangepast protocol gemaakt. Klik hiervoor op de Surinaamse vlag in de rechter bovenhoek. Er is ook een speciale Surinaamse app, bereken hiermee ook de MDRD: app_suriname
Nefroloog Ingrid Heerenveen (AZ Paramaribo) is aanspreekpunt in Suriname.


De werkgroep bestaat uit:
Margriet Asselman en Anneke Boon, diabetesverpleegkundigen
Aris Prins, Inge Stollman, Annemieke Sobels, apothekers
Greetje Velema, Mirjam Timmerman en Thijs Backus, huisartsen
Marc Groeneveld, Prataap Chandie Shaw en Irene van der Meer, nefrologenWebmaster: Thijs Backus Voor vragen of het aanvragen van een scholing: stuur een mail naar tbackus@shg.nl