Haagsenieren.nl

Menu
Protocol management CNI 2015
Top 10 geneesmiddelen bij CNI
LTA chronische nierschade 2009
NHG standaard CNS 2018
De Haagsenieren app

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (CKD EPI)
kreatinineklaring (MDRD)
kreatinineklaring (BMI + Cockcroft)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
nierstichting.nl
geneesmiddelen bij ouderen (kompas)
eadv.nl

Presentaties 2017 en meer
plenaire presentatie richtlijnen
De nier in het vizier HIS
De rol van kalium
Hypertensie bij CNS
Palliatieve zorg bij nierfalen
leeftijdsafh. referentiewaarden MDRD
antidiabetica bij nierinsufficientie
home
De werkgroep Haagsenieren bestaat uit Haagse huisartsen, diabetesverpleegkundigen, nefrologen en apothekers.
Reden voor oprichting van deze werkgroep is het feit dat nierinsufficientie vaak te laat ontdekt wordt waardoor irreversibele schade ontstaat. Door vroegtijdig signaleren van nierinsufficientie kunnen op tijd maatregelen genomen worden die verdere achteruitgang vertragen. Zo worden complicaties voorkomen of uitgesteld.
Met deze site hopen we de onderlinge uitwisseling van informatie tussen professionals te bevorderen.

Let op: Het protocol 'management CNI 2015' (linksboven in het menu) was gebaseerd op de LTA uit 2009. Inmiddels is er een nieuwe richtlijn, de werkgroep is bezig het huidige protocol aan te passen aan de nieuwe richtlijn

De nier in het vizier was de titel van ons laatste symposium op 20-11-2017. Voor de presentaties: zie linksonder in het menu.

De haagsenieren app: handig hulpmiddel om snel advies te krijgen bij vermoeden op een nierprobleem, zie menu.
Tip: typ dit adres in de browser van je smartphone en bookmark het adres.

Telenefrologie in regio Haaglanden
De nefrologen van het HMC en het HAGA bieden de mogelijkheid van telenefrologie voor huisartsen en artsen ouderenzorg. Deze vorm van consultatie loopt via zorgdomein. Binnen enkele dagen beschikt de huisarts zo over een gefundeerd nefrologisch advies.

Surinaamse nieren?
Voor onze Surinaamse collega's is een op de Surinaamse gezondheidszorg aangepast protocol gemaakt. Klik hiervoor op de Surinaamse vlag in de rechter bovenhoek. Er is ook een speciale Surinaamse app, bereken hiermee ook de MDRD: app_suriname
Nefroloog Ingrid Heerenveen (AZ Paramaribo) is aanspreekpunt in Suriname.

De werkgroep bestaat uit:
Margriet Asselman en Anneke Boon, diabetesverpleegkundigen
Aris Prins, Inge Stollman, Annemieke Sobels, apothekers
Greetje Velema, Mirjam Timmerman en Thijs Backus, huisartsen
Marc Groeneveld, Prataap Chandie Shaw en Irene van der Meer, nefrologen

Webmaster: Thijs Backus Voor vragen of het aanvragen van een scholing: stuur een mail naar tbackus@shg.nl