haagsenieren.nl

Menu
Stroomdiagram diagnostiek
Behandelprotocol
NHG registratieadvies in HIS
NHG standaard CNS 2018

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (CKD EPI)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
factsheets nierstichting
nieren.nl
consultkaart.nl
zoutwijzer
pallialine.nl

chr nierschade en medicatie
Top 10 risicomedicatie bij CNS (2021)
dosering antidiabetica bij CNS (2021)
schatting van de klaring met CKD EPI
Kreatinine (umol/l)
Leeftijd
Geslacht
Negroide