haagsenieren.nl

Menu
Stroomdiagram diagnostiek
Behandelprotocol
NHG registratieadvies in HIS
NHG standaard CNS 2018

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (CKD EPI)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
factsheets nierstichting
nieren.nl
consultkaart.nl
zoutwijzer
pallialine.nl

chr nierschade en medicatie
Top 10 risicomedicatie bij CNS (2021)
dosering antidiabetica bij CNS (2021)
berekening van klaring uit 24-uurs urine
serum-kreatinine (umol/l)
urine-kreatinine (mmol/l)
urine volume in 24 uur (ml)