haagsenieren.nl
chr

Richtlijnen
RTA CNS Haaglanden 2021
Stroomdiagram diagnostiek
NHG Behandelprotocol CNS
NHG registratieadvies in HIS
NHG standaard CNS 2018

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (CKD EPI)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
thuisarts.nl: ik heb nierschade
factsheets nierstichting
nieren.nl
voedingscentrum.nl
zoutmeter
consultkaart.nl
pallialine nierfalen
www.diabetes2.nl

chr nierschade en medicatie
Top 10 risicomedicatie bij CNS (2024)
dosering antidiabetica bij CNS (2024)
medicijngebruik bij uitdroginghome
De werkgroep Haagsenieren bestaat uit Haagse huisartsen, diabetesverpleegkundigen, nefrologen en apothekers.
Reden voor oprichting van deze werkgroep is het feit dat nierschade vaak te laat ontdekt wordt waardoor deze irreversibel wordt. Door vroegtijdig signaleren van nierschade kunnen op tijd maatregelen genomen worden die verdere achteruitgang vertragen. Zo worden complicaties voorkomen of uitgesteld.
Met deze site hopen we de onderlinge uitwisseling van informatie tussen professionals te bevorderen.

Het Groot Haags Symposium vond plaats op 14 maart 2022
Aan bod kwamen o.a.
- de RTA Chronische Nierschade, het doelmatig inzetten van telenefrologie
- de plaats van de SGLT2-remmers.
(Klik om de presentatie te bekijken)
Top 10 risicomedicatie bij CNS
De top 10 risicomedicatie bij chronische nierschade update 2023, zie het menu

Surinaamse nieren?
Voor onze Surinaamse collega's is een op de Surinaamse gezondheidszorg aangepast protocol gemaakt. Klik hiervoor op de Surinaamse vlag in de rechter bovenhoek. Er is ook een speciale Surinaamse app, bereken hiermee ook de MDRD: app_suriname
Nefroloog Ingrid Heerenveen (AZ Paramaribo) is aanspreekpunt in Suriname.

De werkgroep bestaat uit:
Anneke Boon en Edith Meijer, diabetesverpleegkundigen
Inge Stollman en Sabine Holst, apothekers
Mirjam Timmerman en Thijs Backus, huisartsen
Marc Groeneveld, Prataap Chandie Shaw en Irene van der Meer, nefrologen


Voor vragen of het aanvragen van een scholing: stuur een mail naar info-at-haagsenieren.nl
Webmaster: Thijs Backus