haagsenieren.nl
chr

Richtlijnen
RTA CNS Haaglanden 2021
Stroomdiagram diagnostiek
NHG Behandelprotocol CNS
NHG registratieadvies in HIS
NHG standaard CNS 2018

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (CKD EPI)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
thuisarts.nl: ik heb nierschade
factsheets nierstichting
nieren.nl
voedingscentrum.nl
zoutwijzer
consultkaart.nl
pallialine nierfalen
www.diabetes2.nl

chr nierschade en medicatie
Top 10 risicomedicatie bij CNS (2023)
dosering antidiabetica bij CNS (2021)
medicijngebruik bij uitdrogingberekening van klaring uit 24-uurs urine
serum-kreatinine (umol/l)
urine-kreatinine (mmol/l)
urine volume in 24 uur (ml)