Haagsenieren.nl

Menu
Protocol management CNI 2015
Top 10 geneesmiddelen bij CNI
LTA chronische nierschade 2010
De Haagsenieren app

Berekeningen/schattingen
kreatinineklaring (MDRD)
kreatinineklaring (Cockcroft)
kreatinineklaring (berekening uit 24-uurs urine)

Links
www.diabetes2.nl
nierstichting.nl
geneesmiddelen bij ouderen (kompas)
eadv.nl

Presentaties 2017 en meer
plenaire presentatie richtlijnen
De nier in het vizier HIS
De rol van kalium
Hypertensie bij CNS
Palliatieve zorg bij nierfalen
leeftijdsafh. referentiewaarden MDRD
antidiabetica bij nierinsufficientie
schatting van de klaring met MDRD
Kreatinine (umol/l)
Leeftijd
Geslacht Man Vrouw
Negroide Nee Ja